Den siddende bestyrelse, valgt på generalforsamlingen afholdt i september 2020.
Bestyrelsen kan kontaktes på mail, nivaapark@gmail.com.

Formand
Erik Nedahl, fg.
Nivåpark 37
 
Kasserer
Anders Aspegren Søndergaard
Nivåpark 22
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Rønnow
Nivåpark 44
 
Bestyrelsesmedlem
Jesper Grandt
Nivåpark 10
 
Bestyrelsesmedlem
Pia Jensen
Nivåpark 43
 
Bestyrelsessuppleanter
1. suppleant 
2. suppleant
Annette Wasström, Nivåpark 3
 
Revisor
Morten Clauson-Kaas
Nivåpark 2
 
Revisorsuppleant
Anne Leth, Nivåpark 14
 

Hvad laver bestyrelsen ?

  • Daglig drift af foreningen, herunder ansvar for vedligeholdelse af veje og fællesarealer
  • Opkræver kontingenter hos medlemmerne og fører regnskaberne
  • Sikrer vejvedligeholdelse, herunder snerydning
  • Kontakt til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningen
  • Kontakt til kommunale myndigheder
  • Kontakt til andre grundejerforeninger
  • Rundture i foreningen, hvor grundjerforeningens arealer besigtiges

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Såfremt du har et forslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelsesmøde, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne direkte eller via email: nivaapark@gmail.com.