Den siddende bestyrelse, valgt på generalforsamlingen april måned 2018.
Bestyrelsen kan kontaktes på mail, nivaapark@gmail.com.

Formand
Charlotte Prytz
Nivåpark 39

Kasserer
Hans Rasmussen
Nivåpark 18

Bestyrelsesmedlem
Jens Rønnow
Nivåpark 44

Bestyrelsesmedlem
Jesper Grandt
Nivåpark 10

Bestyrelsesmedlem
Anders Aspegren Søndergaard
Nivåpark 22

Suppleanter
For øjeblikket ingen.

Revisor
Morten Clauson-Kaas
Nivåpark 2

Hvad laver bestyrelsen ?

  • Daglig drift af foreningen, herunder ansvar for vedligeholdelse af veje og fællesarealer
  • Opkræver kontingenter hos medlemmerne og fører regnskaberne
  • Sikrer vejvedligeholdelse, herunder snerydning
  • Kontakt til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningen
  • Kontakt til kommunale myndigheder
  • Kontakt til andre grundejerforeninger
  • Rundture i foreningen, hvor grundjerforeningens arealer besigtiges

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Såfremt du har et forslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelsesmøde, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne direkte eller via email: nivaapark@gmail.com.