Den siddende bestyrelse, valgt på generalforsamlingen april måned 2018.
Bestyrelsen kan kontaktes på mail, nivaapark@gmail.com.

Formand
Charlotte Prytz
Nivåpark 39

Kasserer
Hans Rasmussen
Nivåpark 18

Bestyrelsesmedlem
Dennis Frederiksen
Nivåpark 34

Bestyrelsesmedlem
Jesper Grandt
Nivåpark 10

Bestyrelsesmedlem
Anders Aspegren Søndergaard
Nivåpark 22

Suppleanter
Hans Henrik Kock
Nivåpark 17

Jens Martin Pedersen
Nivåpark 43

Revisor
Morten Clauson-Kaas
Nivåpark 2

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende bestyrelsens opgaver og ansvarsområder henvises der til grundejerforeningens vedtægter.
Bestyrelsesmøderne afholdes regelmæssigt. Såfremt du har et forslag til et emne, som skal behandles på et bestyrelsesmøde, bedes du tage direkte kontakt til medlemmerne i bestyrelsen, eller via email på nivaapark@gmail.com.