GRF – NIVÅPARK

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Samtidig glæder vi os i bestyrelsen over den milde vinter. Ud over besparelser på varmeregningen for de enkelte og nemmere færdsel på veje og stier, betyder det lavere udgifter for Grundejerforeningen til saltning og snerydning. Vi forventer, at der vil blive foretaget forsegling af revner i asfalten på vej 3 og 4 i nær fremtid, det blev ikke nået i 2013, men herom vil der blive informeret nærmere i et nyhedsbrev.

Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2014. Selve kontingentet er det samme som for 2013. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal                                                                        kr.                        600,-
  • Bidrag til vejfonden                                                                                      kr.                        175,-
  • Samlet betaling                                                                                            kr.                        775,-

 

Alle ændringer i forbindelse med overgang til Nordea er nu tilendebragt, og indbetaling af kontingent for oktober kvartal 2013 til Foreningens nye konto gik meget smertefrit. Der skulle så være grundlag for, at fremtidige indbetalinger kan ske nemt og uden besvær for medlemmerne.

 

Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens konto i Nordea.

Reg. Nr. 2415.  Konto nr. 6278 444 447

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. januar 2014.

 

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
kasserer