Herunder er der links til kommunens lokalplaner, der er gældende for bebyggelsen Nivåparks 48 parceller (lokalplan 14), samt for bebyggelsen nedenfor mod Nivådalen, (lokalplan 87).


Lokalplan 14, af 4. april 1979, dækker hele området, herunder grundejerforeningens areal med 4 boligveje. De øvrige boligveje overfor Nivåpark, mod Kongevejen, er bebygget med andelsboliger i varierende størrelser og drives af andelsbolig foreningerne, Nivådal1 og Nivådal2.


Lokalplan 87, af 26. marts 1993, ophæver delvis lokalplan 14 og fastlægger rammer for de sidste 4 boligveje ned mod Ådalen, som er bebygget med 38 fritliggende parcelhuse.

Lokalplan 87, af 4. april 1979, som vedrører boligbebyggelsen syd for Nivåpark

Lokalplan 14, af 26 marts 1993, som vedrører boligbebyggelsen Nivåpark