Den siddende bestyrelse, valgt på generalforsamlingen afholdt i Oktober 2021.
Bestyrelsen kan kontaktes på mail, nivaapark@gmail.com.

Formand
Erik Nedahl,
Nivåpark 37
Kasserer
Anne Leth
Nivåpark 14
Sekretær
Jens Rønnow
Nivåpark 44
Næstformand
Jesper Grandt
Nivåpark 10
Bestyrelsesmedlem
Annette Wasström,
Nivåpark 3
1. suppleant, Arne Lund Hansen,
Nivåpark 31
2. suppleant, Esben Aaby-Nielsen
Nivåpark 28
Revisor
Morten Clauson-Kaas
Nivåpark 2

Hvad laver bestyrelsen ?

  • Daglig drift af foreningen, herunder ansvar for vedligeholdelse af veje og fællesarealer
  • Opkræver kontingenter hos medlemmerne og fører regnskaberne
  • Sikrer vejvedligeholdelse, herunder snerydning
  • Kontakt til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i foreningen
  • Kontakt til kommunale myndigheder
  • Kontakt til andre grundejerforeninger
  • Rundture i foreningen, hvor grundjerforeningens arealer besigtiges

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Såfremt du har et forslag til et emne, som bestyrelsen skal behandle på et bestyrelsesmøde, så kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne direkte eller via email: nivaapark@gmail.com.