Herunder finder du links til principtegninger for de enkelte parceller. Går du går med planer om at opføre et supplerende udhus eller eventuelt udvide et eksisterende, skal disse tegninger anvendes for de enkelte parceller.

Principtegningerne er udfærdiget af den daværende bestyrelse på baggrund af en generalforsamlings beslutning.

Overordnet plan Nivåpark.pdf

Principtegning vedr. parcel 5, 17, 29 og 41.pdf.

Principtegning vedr. parcel 6, 18, 30 og 42.pdf.

Principtegning vedr. parcel 7, 19, 31 og 43.pdf.

Principtegning vedr. parcel 8, 20, 32 og 44.pdf.

Principtegning vedr. parcel 9-12, 21-24, 33-36 og 45-48.pdf.

Her er brevet fra Fredensborg Kommune, hvor sagen blev behandlet i Plan og Ejendomsudvalget d. 27. feb. 2009.

Følgende blev besluttet: Udvalget er sindet at give dispensation fra lokalplanen til den ønskede udvidelse af 40 af foreningens 48 boliger, under forudsætning af at vejskellet ikke overskrides og at alle udvidelser udføres byggeteknisk, som eksisterende udhuse. Udvalget er ikke sindet af give dispensation fra lokalplanen til den ønskede placering af fritliggende udhuse ved nr. 6, 7, 18, 19, 30, 31, 42 og 43 læs brevet her.

Ved en afgørelse af den 06. juli 2011 fra Naturklagenævnet blev udvalgets beslutning underkendt. Opførelse af småbygninger kræver således ikke dispensation fra Lokalplanen. Men selvfølgelig skal Bygningsreglementet stadig overholdes. Se afgørelsen fra natur og miljøklagenævnet her.

Her finder du links til princip-tegninger for opførelse af over-dækkede terrasser på de enkelte parceller. Tegningerne er udfær-
diget af grundejerforeningen i 2003. I 2004 er der givet kommunal
tilladelse til opførslen, på betingel-se af at tegningerne følges.

         Beskrivelse af terrasse.pdf.

           Tegning af terrasse.pdf

Kommunal tilladelse opførsel.pdf.