Søg i hele hjemmesiden herunder

 

Her finder du links til en komplet samling, årsberetninger, referater og regnskaber, fra de årlige generalforsamlinger, afholdt helt tilbage fra grundejerforeningens stiftelse i 1982 og frem til i dag.
Dette giver en mulighed for, i kronologisk rækkefølge, at orientere sig om, hvilke beslutninger der i årenes forløb er blevet truffet.