Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Så nærmer efteråret sig, og det er tid for betaling af kontingent for oktober kvartal 2014. Som for de forrige kvartaler ser kontingentet således ud.

Det samlede beløb til betaling fremkommer således:

Kontingent for oktober kvartal 2014 kr. 600,-
Bidrag til vejfonden kr. 175,-
Samlet betaling kr. 775,-

Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens konto i Nordea.

Reg. Nr. 2415. Konto nr. 6278 444 447

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. oktober 2014.

For de beboere, der ikke selv klipper hække, lod Grundejerforeningen hækkene klippe i uge 29. Det gik hurtigt og effektivt, og der var ingen bemærkninger. Samtidig blev oversigtsforholdene ved udkørsel til stamvejen søgt forbedret, men det kan stadig blive bedre, og det vil bestyrelsen tage fat på i forbindelse med efterårsbeskæring af volden, som efterhånden ser ret vild ud. De ønsker der ligger fra beboere om beskæring etc. vil blive søgt indarbejdet. Omkring det viderebeskærings- og plejearbejde vil der blive udsendt et nyhedsbrev, når vi kender omfanget mere detaljeret

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark
Nivåpark 18, 2990 Nivå
Tlf. nr.: 4914 1180
Mob. nr.: 2171 3842
E-mail: hans.ras18@gmail.com