Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Her i det begyndende forår er det igen ved at være tid for betaling af kontingent  til Grundejerforeningen. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i mandags, og det omdelte forslag til budget blev vedtaget. Referat fra generalforsamlingen omdeles snarest.

Som det fremgår af forslag til budget for 2017, er kontingentet uændret. Kontingentet vil derfor være det samme i de resterende tre kvartaler i år, som for januar kvartal. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal, 700 kr.
  • Bidrag til vejfonden, 266 kr.
  • Samlet betaling, 966 kr.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen, Kasserer