Forslag til indhold kunne være og vil evt. blive oprettet efter behov:

fælles container
fælles gartneraftale
fællesindkøb af brænde, fliser, sand mm.
store fællesordre eks. nye vinduer
udveksle forslag til gode håndværkere
gode ideer til haven, bytte planter og inventar
fælles garagesalg/loppemarked
pakke/postaflevering hos hj. gående pensionist
værktøjslaug, deling af trailer
nabohjælp, tilmelding til Nordsjællands politi, sms tjeneste.