På årets generalforsamling i grundejerforeningen,blev det blandt andet besluttet at oprette en hjemmeside, som skal formidle informationer fra grundejerforeningen.
Medlem, Arne Lund Hansen,  har påtaget sig opgaven med at opbygge og vedligeholde hjemmesiden, omkostningerne afholdes af grundejerforeningen.
Hjemmesidens indhold vil løbende blive opdateret således at tidligere års indkaldelse, referater og beretning fra tidligere års generalforsamling vil kunne læses under arkiv menuen.