Så er foreningens hjemmeside i drift.

Siden er endnu ikke fuldt udbygget, derfor vil der i den kommende periode løbende blive foretaget ændringer. Historiske data vil løbende blive gjort tilgængelig på arkivsiderne.
Hvis der er medlemmer, der ligger inde med billeder. gerne af ældre dato, som må offentliggøres på hjemmesiden, kan disse mailes til webmaster@nivåpark.dk.