Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Samtidig glæder vi os i bestyrelsen over den milde vinter. Ud over besparelser på varmeregningen for de enkelte og nemmere færdsel på veje og stier, betyder det lavere udgifter for Grundejerforeningen til saltning og snerydning. Beskæring af beplantninger på volden og rydning af hække blev udført meget sent på året, og var generet af nedbør. Derfor mangler der lidt finish arbejde ved rydning af hække. Det bliver udført her i det ny år, når vejret tillader det.
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2015. Selve kontingentet er det samme som for 2014. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011.