Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Som det kan ses, specielt ved Stamvejen, er beskæring af beplantninger ved de udvalgte ejendomme i gang. Arbejdet kom lidt sent i gang, og blev yderligere forsinket af vejret. Der mangler derfor en del finisharbejder og oprydning, som vil blive udført her i starten af året. De beskårne hække ser noget forpjuskede ud, men vi regner med, at de skyder til foråret, og bliver pænt grønne, når de bliver passet med klipning.

Julen har desværre ikke været så fredelig for alle. Vi har kendskab til et par indbrud. Jeg har kendskab til 4 indbrud indenfor foreningen i 2015, måske er der flere. Bestyrelsen har ingen planer om tiltag i den anledning, men for at vi kan få et overblik over omfanget, må I meget gerne melde tilbage til mig, hvis og hvornår I har haft indbrud.

Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2016. Selve kontingentet er det samme som for de sidste 3 kvartaler i 2015. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:
Kontingent for januar kvartal                                                                          kr.                        700,-
Bidrag til vejfonden                                                                                           kr.                        231,-
Samlet betaling                                                                                                  kr.                        931,-