Orienteringsmøde afholdes søndag den. 12 juni kl. 16:00. Vi mødes foran nr. 10. Der vil blive orienteret om lægning af nye fjernvarmeledninger på Vej 1 nr. 1-12 i 2016.

Mødet er arrangeret for beboerne i nr. 1-12, men øvrige medlemmer af foreningen der måtte have interesse i det forestående arbejde er velkomne. Mødet holdes udendørs ved et havebord evt. under en carport, hvis det bliver regnvejr.

På generalforsamlingen blev det nævnt, at NORFORS i 2016 vil renovere og lægge nye fjernvarmeledninger på Vej 1 med numrene 1 – 12. Beboerne på Vej 1 har tidligere modtaget et brev fra NORFORS angående udskiftning af fjernvarmeledningerne på deres vej og helt frem til deres boliger. Årsagen er at ledningerne er gamle og der kan være risiko for brud på ledningerne med tiden.

Efterfølgende har bestyrelsen korresponderet med NORFORS, og tirsdag den 07. juni har bestyrelsen været til et informationsmøde hos Norfors, sammen med Rambøll, som skal stå for projektet.

På mødet blev projektet fremlagt og følgende emner blev drøftet:

  • Arbejdets udførelse, hvad kommer det til at fylde
  • Husindføringsskabe
  • Varmeforsyning i forbindelse med udskiftning af rør
  • Trafikale forhold under udførelsen
  • TidsplanI fortsættelse af dette vil bestyrelsen gerne orientere vejens beboere yderligere om det kommende arbejde med udgangspunkt i ovenstående punkter. Et sådant arbejde kan ikke gennemføres, uden at det vil være forbundet med en del gener for beboerne. Vi vil søge at orientere om disse gener ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt. Arbejdet er planlagt til udførelse i august – september i årSom nævnt omfatter arbejdet i 2016 kun Vej 1 nr. 1 – 12. Formentlig vil Vej 2 nr. 13 – 24 blive udført i 2017, men det er langt fra sikkert. Der er ingen aktuelle planer om udskiftning af ledninger på Vej 3 og 4 nr. 25 – 48, da ledningerne på disse veje er af en nyere type.

    Vi ved indkaldelsen kommer med kort varsel, men der ligger jo en ferietid forude.

    Med venlig hilsen Charlotte Prytz