Sommerklipning af hække.

Nu er de fleste hække omkring ejendommene klippet, og de hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 29. Der er truffet aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom, dog er der et par stykker som det ikke har været muligt at træffe på grund af ferie, men vi kommer nok igennem med arbejdet alligevel.  Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer.

Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de kontakte kassereren, Hans Rasmussen i nr. 18.

Sti langs Niverødvej.

Som det kan ses, er Fredensborg Kommune i gang med at anlægge en kombineret gang- og cykelsti langs den resterende del af Niverødvej. Det sker for at forbedre sikkerheden på skolevejen. Arbejdet berører ikke Grundejerforeningens fællesareal bortset fra beskæring af træer og buske, der rækker ud over skellet. Det er bestyrelsens plan at tynde ud i træerne og pynte på beplantningen på volden til efteråret, hvis pengene rækker.

Nye fjernvarmeledninger på vej 1.

Som tidligere meddelt, skal fjernvarmeledningerne på vej 1 udskiftes. Arbejdet skal udføres i august og september måned i år. Der er sendt tegning og tidsplan rundt til beboerne på vejen, og i denne uge er beboerne blevet kontaktet af NORFORS rådgiver med henblik på detaljer omkring udførelse af stikledninger m.v. på de enkelte ejendomme. For beboerne på vejen kan det ikke undgås, at der vil blive en del gener med begrænsning af adgang til ejendommene, men det er vores opfattelse, at arbejdet vil blive tilrettelagt, således at generne bliver mindst mulige.

Vi øvrige beboere vil dog også komme til at mærke til arbejdet. Der vil formentlig blive etableret en indhegnet materielplads på fællesarealet mellem nr. 6 og hovedstien. Desuden vil der blive etableret midlertidig parkeringsplads på rabatten i vores side af stamvejen. Rabatten vil blive dækket med køreplader, og stopforbuddet vil blive ophævet midlertidigt i vores vejside.

Det er vort håb, at ledningerne på vej 2 vil blive skiftet i 2017. Der er ingen aktuelle planer om udskiftning af ledninger på Vej 3 og 4 nr. 25 – 48, da ledningerne på disse veje er af en nyere type.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Charlotte Prytz, Nivåpark 39, 2990  Nivå