Fælles havedag d. 1 oktober kl. 10-14

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej. Vi mødes oppe ved volden lørdag den 01. oktober fra kl. 10 og regner med at fortsætte til ca. kl. 14.

Der er kommet en ny sti langs Niverødvej, og det har øget behovet pleje og beskæring på volden. I bestyrelsen er vi helt opmærksomme på, at havedagene blev afskaffet for nogle år siden. Når vi alligevel forsøger med dette initiativ, er det fordi der er mange opgaver at tage fat på, og inden for foreningens budget, er der grænser for hvor meget vi kan få udført.

Vi vil også gerne have en pæn facade ud mod Niverødvej, det er der ikke i øjeblikket. Arbejdet vil bestå af beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene m.v. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats.

Det er også planen, at fælde nogle af de store træer på volden, men det vil vi lade professionelle udføre, senere i løbet af efteråret.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest den 25. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt forplejning til dem der møder frem.

Med venlig hilsen Bestyrelsen