Fælles havedag lørdag den 01. oktober kl. 10-14.
Så er det på lørdag bestyrelsen har arrangeret en fælles havedag, hvor vi gerne skulle få forskønnet volden lidt.
Vi siger mange tak til dem, der har givet tilsagn om at møde op og hjælpe til med arbejdet.
Hvis nogen har mulighed og lyst til at være med, men ikke er blevet tilmeldt, så mød bare op alligevel. Vi mødes ved udkørslen fra Stamvejen til Niverødvej kl. 10:00. Selv om vejrudsigten ikke er så god som i de sidste uger, håber vi alligevel på lidt godt vejr.
Foreningen råder over nogle grensakse, men der er ikke nok til alle, så det vil være godt, hvis I selv vil medbringe lidt værktøj i form af beskæresakse og ørnenæb. Det er meningen at vi skal foretage beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjerne diverse selvsået fejlvækst samt rydde op i visne grene og andet affald.
Bestyrelsen har arrangeret leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald. Foreningen vil stå for lidt forplejning og drikkevarer til de der møder frem. Vel mødt på lørdag.
Med venlig hilsen Bestyrelsen