Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. I løbet af 2016 har der været en del aktivitet i og omkring Grundejerforeningen. Specielt har beboerne på Vej 1 været særligt ramt i forbindelse med udskiftning af fjernvarmeledninger. Desuden har Fredensborg Kommune haft anlægsarbejde i gang med den nye sti langs Niverødvej. Grønt efterårsarbejde bliver formentlig til vinterfældning af træer i år. Nærmere information om alt dette vil tilgå i et nyhedsbrev.
 
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2017. Selve kontingentet er det samme som det var i 2016. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Husk derfor, at beløbet skal reguleres ved bankoverførsel.  Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

Kontingent for januar kvartal kr. 700                                                               
Bidrag til vejfonden kr. 266                                                        
Samlet betaling kr. 966,-

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark