NYHEDSBREV 14. januar 2017

Godt nytår til alle foreningens medlemmer

Det er vist ved at være på tide, at informere lidt om hvad der rører sig for tiden.

Vinterbeskæring af beplantninger.

Ved denne årstid bliver der sædvanligvis foretaget beskæring af beplantninger. Der er ikke sket så meget endnu, da vi er kommet lidt sent i gang i denne sæson. Det beløb vi har tilbage i budgettet vil blive anvendt til at fjerne nogle træer på volden samt enkelte træer, som beboere har ønsket at få fældet. Der er truffet aftale med det gartnerfirma, vi plejer at bruge, og arbejdet vil blive udført i løbet af de næste uger. Det igangsatte arbejde omfatter i hovedtræk:

På volden bliver nogle af de ikke bevaringsværdige træer fældet. Desuden vil andre træer blive stammet op og grene fjernet, således at der er frit over den nye gang- og cykelsti. Sammen med det store arbejde, der blev udført af beboere ved havedagen i oktober, håber vi, at Grundejerforeningens facade ud mod Niverødvej bliver pænere. Når der bliver tyndet ud i træerne, kommer der mere lys ned til bundbeplantningen.

Ved nr. 24 bliver to generende træer fældet.
Ved nr. 26 bliver to egetræer i beplantningen ud mod grønningen fældet. Ved nr. 36 bliver to egetræer skåret kraftigt tilbage, men ikke fældet.

Vi har aftalt med gartnerfirmaet, at alt træ, afklip og grene vil blive fjernet.
Ovennævnte er hvad der kunne blive plads til inden for årets budget, og hvad vi har vurderet, har den højeste prioritet. I forsommeren blev hanesporetjørn og gyngestativet mellem nr. 14 og 35 fjernet, som besluttet på generalforsamlingen. Desuden er nogle græsarmeringssten på Vej 1 rettet op i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Disse ting har gjort lidt indhug i budgettet, så der ikke er så meget tilbage til egentlig beskæring

Ny sti langs Niverødvej.

Nu er den nye sti langs Niverødvej færdig, og der er også lagt ny asfalt på vejen. Efter en henvendelse fra bestyrelsen, har Kommunen forbedret overkørslen til Nivåpark, således at vi slipper for at bumpe over de skarpe kantsten. Desuden har Kommunen lovet, at belysningen af fodgængerfeltet ved hovedstien bliver forbedret.

Fjernvarme på vej 1.

Arbejdet med nye ledninger til fjernvarme på Vej 1 er endelig blevet afsluttet. Vi mangler stadig at få afholdt aflevering af Foreningens veje og fællesarealer. I bestyrelsen vil vi foretage en evaluering af forløbet og drøfte dette med NORFORS. Samtidig vil vi presse på for at gennemført det tilsvarende arbejde på Vej 2 i år.

Med venlig hilsen Bestyrelsen