Sommerklipning af hække.

Nu er det tid for hækklipning, og det er helt tydeligt at se når man går tur i området. Det er dejligt at se, at en stor del af vore beboere selv klipper hækken omkring deres ejendom. Så sparer Grundejerforeningen penge.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i uge 30.

Det er søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Det er dog ikke lykkedes at træffe alle hjemme, vi er jo i ferietiden. Vi vil søge at træffe de enkelte beboere i løbet af uge 30. Hvis vi ikke træffer alle, kommer vi nok igennem med arbejdet alligevel, det plejer at gå meget godt og smertefrit

Firmaet er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer. Det er i øvrigt de samme folk der kommer og klipper hækkene, som har været her de sidste par år.
Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt af bestyrelsen, bedes de i uge 29 kontakte Charlotte Prytz i nr. 39 eller Dennis Frederiksen i nr. 34.

Græsklipning

Måske nogen har bemærket, at klipning af græs på fællesarealerne har været lidt uregelmæssig og mangelfuld, og at græsset til tider har været temmeligt langt. Desværre er der sket det, at firmaet SLP, vi havde aftale med, er lukket ned, efter at indehaveren sidste efterår afgik ved døden. Det er alt sammen meget kedeligt og ubelejligt, men nu er der indgået aftale på de samme betingelser med et nyt firma. Det nye firma består af folk, der tidligere var ansat i SLP, og som kender området godt. Nu håber vi meget, at det kommer til at fungere.

Havedag

I fortsættelse af sidste års forsøg med en havedag, har bestyrelsen planer om afholdelse af en ny havedag, som foreløbig er planlagt til afholdelse:

Lørdag den 09. september 2017 kl. 10:00

Skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så vi kan blive rigtig mange. Der kan sikkert sagtens findes beskæftigelse rundt omkring på fællesarealerne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen