Fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september kl. 10-14

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag vil vi forsøge at gentage succesen i år. Som det blev varslet i det forrige nyhedsbrev afholdes havedagen:

lørdag den 09. september 2017 i tidsrummet kl. 10 – 14.

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få tilbageskåret græskanter på foreningens stier samt at fortsætte med at få renset ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej.

Sidste år blev der ryddet godt ud i fejlvækst på volden, og det hjalp meget godt. Der er dog stadig masser af fejlvækst, dels det der ikke blev nået sidste år, og dels nye ting der kommer op. Både det rigtige og det forkerte har jo haft meget gode vækstbetingelser i denne sommer.

Desuden vil vi gerne have skåret græskanter tilbage langs stierne. Det mener vi også er et arbejde der er egnet til udførelse på en havedag.

Alt efter antal deltagere vil bestyrelsen foretage en prioritering af opgaverne. Man vil være velkommen til at medbringe redskaber og værktøj til arbejdet.

Bestyrelsen vil arrangere leje af en trailer til bortkørsel af afklip og affald.

Meld venligst tilbage på Foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest søndag den 03. september, hvor mange I kan deltage.

Foreningen vil stå for lidt mad og drikkevarer ved frokosttid til de der møder frem. Man er dog velkommen til at medbringe en kande kaffe.

Og så håber vi naturligvis på, at vejrguderne er med os.

Med venlig hilsen Bestyrelsen