Aflysning af fælles havedag i Grundejerforeningen lørdag den 09. september 2017.

I fortsættelse af sidste års vellykkede havedag havde bestyrelsen forsøgt at gentage succesen i år med en fælles havedag:

lørdag den 09. september 2017

Frist for tilmelding til havedagen var i det rundsendte nyhedsbrev fastsat til søndag den 3. september.

Ved udløbet af tilmeldingsfristen var der ingen medlemmer der havde meldt deres deltagelse.

Havedagen er derfor aflyst.

Arbejdet skal stadig udføres, og det vil så blive udført af de gartnere, som vi arbejder sammen med, i det omfang budgettet rækker til..

Med venlig hilsen Bestyrelsen