Vel over nytåret er det vist på tide med lidt information til foreningens medlemmer.

Vintervedligeholdelse af stier og veje.

Som tidligere meddelt har det været nødvendigt at finde nye entreprenører til foreningens vedligeholdelsesarbejder. Det gælder også saltning og snerydning på foreningens veje og stier. Der er nu indgået aftale med firmaet Den Grønne Gren, som har hjemme i Fredensborg. De kører for andre foreninger i Nivå, bl.a. Stejlepladsen. Firmaet skal selv rykke ud, når der er varsel om rimfrost eller sne. Vore veje og stier er klassificeret som de offentlige veje og stier i området. Andelsboligforeningerne i Nivådal har indgået aftale med det samme firma om saltning og snerydning på deres stier. Heldigvis har vi ikke haft meget vinter endnu, og det kan vi jo håbe på varer ved.

Efterårs- og vinterbeskæring af beplantninger

I denne sæson har bestyrelsen valgt at sætte ind med rydning og beskæring af ligusterbeplantningen ud mod grønningen ved nr. 27, 28 og 29. Beplantningen er efterhånden meget omfangsrig og vanskelig at vedligeholde. Tidligere er der forsøgt med beskæring ved nr. 29, men resultatet er ikke tilfredsstillende Der vil blive foretaget en delvis rydning på skråningen, og i stedet bliver der sået græs, som så bliver klippet sammen med de øvrige fællesarealer. Omfanget af rydning og græssåning er aftalt med de involverede medlemmer. Der er indgået aftale om udførelsen med Flemming Hartmann, der tidligere har udført arbejde for foreningen. Han har meddelt, arbejdet indledes tirsdag den 06. februar.

Ny aftale om græsklipning.

Som tidligere meddelt, måtte vi sidste sommer lade et nyt firma DM-Plæneklip overtage græsklipningen på fællesarealerne, da det hidtidige firma lukkede. Den foreliggende treårige aftale udløb med 2017. Der er nu indgået en ny treårig aftale for sæsonerne 2018, -19 og -20 om græsklipning på fællesarealerne med firmaet DM-Plæneklip. Priserne for arbejdet er de samme som i den gamle aftale. Andelsboligforeningerne og Ådalen har også indgået aftale med firmaet. Derfor kan vi opnå de fordelagtige priser. Det bliver således de samme mennesker, som vi i de foregående år har været meget tilfredse med, der vil stå for klipningen af græsarealerne.

Generalforsamling.

Årets generalforsamling er foreløbig planlagt til afholdelse torsdag den 12. april 2018. Så sæt endelig et kryds i kalenderen og deltag. Nærmere vil følge med indkaldelsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen