Fælles havedag på volden

Igen i år arrangerer vi en havedag, og bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Grundejerforeningen til en fælles havedag, som afholdes:

Lørdag den 28. september fra kl. 10 til ca. kl. 13.

Mødested ved Indkørslen til Stamvejen fra Niverødvej.

Som de tidligere år vil arbejdet hovedsagelig bestå af fjernelse af diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene, affald m.v. Mange timers arbejde ved de tidligere havedage har hjulpet meget, men der er stadig en masse fejlvækst, og der kommer hele tiden nyt til, som helst skal fjernes. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats. Foreningen vil stå for drikkevarer samt lidt kaffe og kage til dem der møder frem.

Meld venligst tilbage på foreningens e-mail: nivaapark@gmail.com senest den 21. september, hvor mange I kan deltage, af hensyn til indkøb.

Medbring venligst jeres egen grensaks/spade. Foreningen har et par ekstra grensakse.

Øvrige nyheder

Tværstier.

Tværstierne med ærtesten trænger efterhånden til en kærlig hånd. I den kommende tid vil kanterne på stierne blive rettet af, og der vil blive lagt nye sten ud.

Oversigt.

Der er nu blevet reguleret og sået græs på oversigtstrekanterne ved udkørsler. Ved Vej 3 mangler plantning af nye hækplanter til udfyldning af hullet efter en træstub. Der vil blive plantet til efteråret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen