Vores gartner, Flemming Hartmann, er netop gået i gang med en aftalt vinterbeskæring af forskellige beplantninger. Det drejer sig i hovedsagen om:

  • Beskæring af vejtræer på Vej 1, -2 og 3. På de nævnte veje skal kronerne ”løftes” og reduceres, så de efterhånden bliver mere ensartede.
  • Efterbeskæring af trægruppe på grønningen mellem nr. 18 og 31. Træerne blev beskåret i det tidlige forår, men efter sommerens vækst er der behov for lidt udtynding og formning.
  • Vejtræ ved nr. 22 udskiftes.
  • Ved flere ejendomme er der en del fejlvækst af stærkt invasive planter. Det kan bl. a. ses ved nr. 6, nr. 22, nr. 36 og nr. 39, sikkert også flere steder. Det vil blive forsøgt, at bekæmpe denne fejlvækst.

Det er hvad der er aftalt i denne omgang, og hvad bestyrelsen har besluttet at sætte i gang. Der kan sikkert findes meget andet, der trænger sig på. Det må så blive taget op på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen