Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Indkaldelse til den årlige generalforsamling er netop omdelt i medlemmernes postkasser tre uger før datoen for generalforsamlingens afholdelse, som foreskrevet i vedtægterne. Det synes måske som en sær disposition set i lyset af situationen med coronavirus, men datoen var fastsat og indkaldelserne trykt før de seneste foranstaltninger mod spredning af smitte. Derfor er det valgt, at omdele indkaldelsen.  For nærværende må vi nok forvente, at afholdelse af generalforsamlingen må udsættes til situationen er afklaret, men her om senere.  

Information om afholdelse/udsættelse/ny dato etc. vil blive udsendt med mail, så hold øje med mailboksen i den kommende tid.

Frist for indsendelse af forslag fastholdes som anført i indkaldelsen.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen