Som forventet er det på grund af Covid-19 blevet nødvendigt, at udsætte den planlagte generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling, som var berammet til afholdelse torsdag den 02. april, udsættes hermed på ubestemt tid.

Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest efter at forholdene igen er normaliseret. Indkaldelse vil blive rundsendt med mail med sædvanligt varsel i h. t vedtægterne. Generalforsamlingen vil, bortset fra datoen, blive afholdt på grundlag af den allerede omdelte dagsorden.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen