Sommerklipning af hække.
Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, vil vi søge at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, der plejer at få klippet, bliver der klippet efter samme retningslinier, som sidste år. Vi skal nok komme igennem med arbejdet, det plejer heldigvis at gå meget godt og smertefrit.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.
Firmaet, der klipper, er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk lige skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan der så aftales detaljer. Same procedure as last year.

Græsklipning.
Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi kender jo efterhånden folkene der passer det. Der har ikke været nogen bemærkninger fra beboerne, så vi går ud fra, at alle er tilfredse.

Covid 19 virus og generalforsamling.
Vi må jo erkende, at Covid 10 og nedlukning af vort samfund med alt det, som fulgte med, kom svært i vejen for vores generalforsamling. Nu er man så i fuld gang med at åbne op igen, det er igen muligt at låne lokaler på skolen, og vi kan sagtens afholde vores generalforsamling uden at overtræde forsamlingsforbuddet. I bestyrelsen har vi dog valgt at se tiden an til efter ferietiden. Foreløbig har vi planlagt at afholde generalforsamling:

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19:30 i kantine i Nivå Skole Syd.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til den oprindelige dagsorden, som vil blive genudsendt med mail med sædvanligt varsel i henhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen