Den nye bestyrelse
Vores ordinære generalforsamling blev holdt d. 10 september, hvor der blev valgt en ny bestyrelse. Vi har nu afholdt 2 bestyrelsesmøder, hvor vi har tilrettelagt og fordelt arbejdsopgaverne mellem os.

Medlemmerne af den nye bestyrelse er:
Charlotte Prytz nr. 39 – Formand
Anders Søndergaard nr. 22  -Kasserer
Erik Nedahl nr. 37 – Bestyrelsesmedlem 
Jens Rønnow nr. 44 – Bestyrelsesmedlem
Jesper Grandt nr. 10 – Bestyrelsesmedlem

Afbrydelse af TDC NET fiberteknikerbesøg
Bestyrelsen har i dag afbrudt TDCs teknikerbesøg på grund af en åbenbar misforståelse. Teknikerne har allerede opsat fiber-bokse i 22 boliger og var i færd med fortsat at opsætte ibernet-bokse på vægge, der vender ud mod fællesvejene. Dette er i modstrid med den aftale vi har lavet med TDC om at kablerne skulle graves ned på de grønne arealer bag ved husene, for at undgå at de skulle grave i vores nylagte asfalt.
Desuden har TDCs planer endnu ikke været i høring hos os. Efter at have informeret kommunen om forholdet i dag, har vi nu modtaget indkaldelse til høring om planerne fra kommunen. Det vil blive behandlet snarest.
TDC’s fiberfabrik (graverne) forsikrede os, igen i dag at de vil grave fiber-nettet ned i de grønne arealer, som er i overensstemmelse med vores aftale.
Det er bestyrelsens tolkning at TDC internt har haft en kommunikationsbrist.
TDC har i dag beklaget misforståelsen og vil tilbyde gratis flytning og reparation af hul, for de bokse som er installeret forkert.

Nye affaldsbeholdere til affaldssortering.
I Fredensborg Kommune er den nye affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal ved boligen ved at blive rullet ud. Som det ser ud nu planlægger kommunen at levere vores i uge 50 og 51.
Bestyrelsen har meddelt kommunen, at vi ikke har en plads, som er velegnet til at placere en eller flere fælles beholdere til fx glas og papir. Det er således op til hvert enkelt hus at tage stilling til hvilke af de nye beholdere man ønsker, samt hvor de skal placeres, dog indenfor egen parcel. Vi bør modtage et informationsbrev fra kommunen, før vi modtager de nye beholdere. Vi vil dog anbefale at man selv går ind og læser mere om det på kommunens hjemmeside: https://www.fredensborg.dk/borger/affaldsordningen/for-dig-der-bor-i-villa-og-raekkehus-med-egne- beholdere

Vejtræer på vej 4 ( Nivåpark nr. 37-48)
På vores ordinære generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at gå i gang med at kigge på en løsning for vejtræerne på vej 4. Deres stammer og rødder vokser sig kun større og er allerede et problem ud for flere af husene på vejen.
Vores bud på at løse problemet er simpelthen af få træerne og deres rødder fjernet og derefter at få plantet nogle nye træer, som er af en sort som er mere velegnet som vejtræer. Evt. en sort, som er plantet på en af de andre stikveje. Vi vil gå i gang med at indhente tilbud på at få løst dette arbejde hos vores gartner.

Saltning og snerydning af veje og tværstier
Vi har indgået aftale med virksomheden Den grønne Gren om at varetage vintervedligeholdelse af foreningens 4 stk. private boligveje samt 4 stk. stier. Veje og stier skal saltes og sneryddes efter samme retningslinjer som foregående sæson. Aftalen gælder for vintersæsonen 2020/2021.

Med venlig hilsen Bestyrelsen