Nyt om TDC NET fiberteknikerbesøg
Bestyrelsen har afleveret svar på den graveansøgning, som lå til godkendelse hos kommunen og tilkendegivet vores ønske om at få kablerne gravet ned i vores grønne områder fremfor i boligvejene. TDC har på opfordring været på besøg d. 8 december og har sammen med bestyrelsen gennemgået området, med henblik på at finde en god løsning at nedgrave kablerne til det nye Fiber-Net.
Vi er pt. ved at færdigbehandle et nyt oplæg fra TDC, som vi håber falder på plads snarest og så skal kommunen, som er vejmyndighed, godkende det nye forslag.

Denne forsinkelse medfører at TDC først kan fortsætte deres arbejde i starten af det nye år. Når der er klarhed over hvor der skal graves kabler ned er TDC klar til at flytte bokse i de boliger, hvor boksen ikke er placeret korrekt i forhold til der hvor kablet ligger.
Anders og Charlotte vil komme rundt og tage en snak med de boliger, som allerede har fået installeret en boks for at gennemgå de muligheder der er for at bevare boksen, hvor den nu en gang er sat op, eller at få den flyttet.

TDC har igen beklaget misforståelsen og tilbyder gratis flytning og reparation af hul, i de boliger, hvor de skal flytte boksen.

Nye affaldsbeholdere til affaldssortering
Så kom kommunens nye affaldsbeholdere, der skal forbedre borgernes affaldssortering. Men hold nu op – de er godt nok klodsede og kønne er de heller ikke, desuden er de svære at finde en god plads til. Vi har nok alle behov for lidt tid til at lære de nye beholdere at kende, men prøv om ikke i kan finde en god placering til dem, så de ikke kommer til at skæmme vores boligveje.

Beskæring og træfældning i vinteren.
Vi har bedt gartneren om at fjerne misvækst i hækken på volden samt beskære den kraftigt i bredden ind mod husene i første række. Nogle af de lavt hængende grene på de store træer, der vokser ind mod husene, vil desuden blive savet af. Herefter vil gartneren gå i gang med af fælde vejtræerne på vej 4 ( Nivåpark 37-48) og derefter fræse deres rødder.

Til sidst vil vi benytte lejligheden til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår, hvor vi forhåbentlig kan se en ende på COVID-19, som i den grad har præget vores tilværelse i 2020.

Med venlig hilsen Bestyrelsen