Nyt om bestyrelsen

Vores formand Charlotte Prytz har solgt sit hus og flytter fra foreningen d. 15 marts og kan derfor ikke fortsætte som formand. Bestyrelsen har udpeget Erik Nedahl i Nivåpark nr. 37 til at varetage posten som formand fra d. 15 marts og frem til vores ordinære generalforsamling, hvor der skal vælges ny formand. Pia Jensen fra Nivåpark nr. 43, der blev valgt som suppleant på vores sidste generalforsamling er trådt ind i bestyrelsen. Charlotte flytter ikke så langt væk, da hun har købt hus i Nivåvænge, vi tror således at vi kan sikre en smidig overgang for vores nye ’midlertidige’ formand.Tag godt i mod vores nye formand Erik Nedahl og vores nye bestyrelsesmedlem Pia Jensen.

Vi takker Charlotte for de 8 år, hvor hun har varetaget formandsposten og ønsker hende held og lykke med den nye bolig.

Generalforsamling 2021

Vi har til hensigt at indkalde til generalforsamling i uge 15, da vi ifølge vores vedtægter skal holde vores ordinære generalforsamling inden d. 15 april. Det er dog tvivlsomt om vi kan gennemføre den i forhold til gældende COVID-19 restriktioner, så det er meget muligt at vi igen i år bliver nødt til at udsætte den, til et tidspunkt, hvor det igen er tilladt samles op til 50 personer. Bestyrelsen vil forberede beretning, regnskab for 2020 og budget for 2021 så det er klar, men indkalder først når regeringen tillader at vi igen må samles op til 50 personer.

Beskæring og træfældning i vinteren.

Der skulle gerne være kommet lidt mere lys og luft, i husene i den første række ud mod volden. Vores gartner DM-plæneklip har fjernet grene nederst på de store træer samt beskåret buskadset ind mod husene bag volden. Desuden har de fældet og rodfræset vejtræerne på vej 4. Vi efterlader vejen uden træer i et år og vil derefter tage stilling til evt. plantning af nye vejtræer.

TDC Fibernet

Bestyrelsen har nu koordineret med TDC og fået en aftale om at Fibernet graves ned i de grønne arealer mellem husene, fremfor ud mod vejen. TDC planlægger at gå i gang med at grave i uge 7 eller 8. De huse, der allerede har fået installeret en boks og som har bedt om at få den flyttet, vil blive kontaktet af TDC angående aftale om dato for flytning. Jer der ikke var hjemme i nr. 1, 5, 7, 13, 25 43 og 47, da Anders og Charlotte var rundt bedes sende en mail til Anders om at i gerne vil have den flyttet andersas@gmail.com.

Kontakt til bestyrelsen

Til sidst vil vi benytte lejligheden til at informere jer om at mail til bestyrelsen skal sendes til bestyrelsens officielle mail adresse som er nivaapark@gmail.com, med mindre det drejer sig om betaling af kontingent eller flytning af fibernet boks, så skal i skrive til vores kasserer Anders på andersas@gmail.com Man er også altid velkommen til at lægge et brev i formandens eller kassererens postkasse.

De bedste vinterhilsner fra Bestyrelsen

 

Sporet er tegnet med den fede gule streg

page2image3680852464