Sommerklipning af hække.

Tiden for den årlige sommerklipning af hække nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner i slutningen af juli.

Såfremt nogen ønsker at få klippet hæk eller der er ønsker om at drøfte detaljer omkring klipning, bedes de snarest kontakte Erik Nedahl i Nr. 37.

Græsklipning.

Græsklipningen kører efter vores opfattelse fint og planmæssigt. Vi håber beboerne siger til hvis de oplever uregelmæssigheder, men går ud fra, at alle er tilfredse.

Rotter

Der er ved et par lejligheder (senest den 9. juni 2021) observeret en omstrejfende rotte ved vej 4 – bl.a. ved nr. 44 og nr 45.
Når rotter ses om dagen, siger kommunens rottefænger, at det typisk er fordi de er ude for at finde mad.

Det er intelligente dyr, som ved hvornår der f.eks. fodres på fuglebræt i nabolaget og de læ- rer hurtigt hvornår ’buffeten er åben’.
Vi skal derfor henstille til at man ophører med fodring af fugle og andre vilde dyr, og samtidig sørger for at eventuelle fødekilder fjernes. Det er den eneste måde man kan få rotterne væk på.

Rottefængeren gjorde også opmærksom på, at f.eks. drypbakke/fedtopsamler i havegrillen er det rene ’guf’ for en rotte så vær også opmærksom på dette.
Husk også, at hvis man ser en rotte har man pligt til at melde det til den kommunale rotte- fænger.

Dette gøres let og enkelt via følgende link: https://www.fredensborg.dk/borger/borgerservice/ rotter-og-andre-skadedyr

Det er rottebekæmpelsesfirmaet Anticimex der bekæmper rotter i Fredensborg Kommune. Rottebekæmperen kommer først, når du har anmeldt rotterne. Det er gratis og alle har pligt til at gøre opmærksom på rotter.

Anmeld rotter til Anticimex på tlf. 96 32 00 65 mandag – torsdag fra 8 til 16 samt fredag fra 8 til 15.

I akutte tilfælde kan vagttelefonen 75 14 58 22 anvendes på hverdage indtil kl. 22.

I weekender og på helligdage kan du i akutte tilfælde, hvor der er rotter inde i beboelsesrum, ringe til rottebekæmperens vagttelefon hos Anticimex: 75 14 58 22 mellem kl. 8 og 22.

Covid 19 virus og generalforsamling.

Som tidligere meddelt er generalforsamlingen igen i år udskudt. Bestyrelsen regner med at sende yderligere opdatering herom i august.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til den oprindelige dagsorden, som vil blive genudsendt med mail med sædvanligt varsel i henhold til vedtægterne.page2image58930496

Med venlig hilsen
Bestyrelsen