Kære beboer i Nivåpark 1-48

Hermed følger indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nivåpark.

Generalforsamlingen afholdes den 11. april 2022 kl. 19:00 på Nivå Bibliotek, da skolen er lukket grundet påskeferie.

Som det fremgår af dagsordenen, skal der besættes et par poster i bestyrelsen.

Vi vil derfor gerne hermed opfordre til at man overvejer, om ikke man kan afse nogle få timer til lidt bestyrelsesarbejde i grundejerforeningen ind i mellem.

(Bestyrelsen har kontakt til en kandidat der midlertidigt kan tage kassererposten, men vi ser meget gerne at eventuelle interesserede beboere melder sig på generalforsamlingen – både hvis man kunne tænke sig at stille op som kasserer og som menigt bestyrelsesmedlem/suppleant.)

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Grundejerforeningen Nivåpark – v/ Erik Nedahl, Nivåpark 37, 2990 Nivå

 

Følg linket herunder, og læs indkaldelse, formandsberetning, samt regnskab for 2021. (åbner nyt vindue)