Sommerklipning af hække

Sæsonen for hækkeklipning nærmer sig med raske skridt. Som sædvanligt skal grundejerforeningen opfordre til, at de enkelte beboere så vidt det overhovedet er muligt selv står for hækkeklipning omkring egen parcel. På denne måde kan man også bedre selv styre hvor meget man ønsker at få klippet af.

Grundejerforeningen betaler for klipning af de resterende hække. Denne omkostning har været støt stigende i en årrække. Hvis denne tendens fortsætter, kommer vi nok ikke udenom at skulle overveje en stigning af kontingentet.

Hvis man af en eller anden grund ikke kan overkomme at klippe hæk ud mod de fælles arealer, skal vi denne gang anmode om enten 

1) at få tilsendt en mail til nivaapark@gmail.com, eller 2) en seddel lagt i formandens postkasse (nr. 37)  senest fredag den 15. juli 2022. Husk at skrive husnummer og begrundelse på meddelelsen.

 

Bemærk, at når foreningen afholder udgifterne er det som udgangspunkt foreningen der bestemmer hvordan klipningen udføres. Klipningen vil blive foretaget med henblik på de lavest mulige omkostninger.

Det er bestyrelsens forventning at hækkeklipningen vil blive udført ultimo juli/primo august afhængig af firmaets tilgængelighed.

 

Legeplads mellem Nivådal og Nivåpark (syd for Vej 4)

Som vedtaget på seneste generalforsamling ville Grundejerforeningen Nivåpark gerne yde et øremærket tilskud til udskiftning/genopbygning af legepladsen syd for Vej 4. Et par medlemmer af bestyrelsen har haft møde med nabo-grundejerforeningen (Ådalen) og præsenteret vores beslutning. Andelsboligforeningerne vest for Kirkestien har ligeledes ydet et tilsvarende tilskud. Ådalen ville derfor gå videre med projektet. De får måske behov for et par frivillige til at hjælpe på et tidspunkt J

 

Biodiversitet – Haveudvalget

Biodiversitetsgruppen har været flittige. Der er allerede anlagt to runde/ovale planteøer med en diameter på 2,5-2,8 meter. Disse er tilplantede med ribs- og solbærbuske. Derudover er der plantet Merian og Storkenæb i det ene, og Timian og Lavendel i det andet. Der kommer muligvis lidt flere planter til.

Et areal på ca 2 x 10 meter på græsskråningen mod kirkestien er tilsået med vilde blomster. Arealet kan evt. senere udvides baseret på erfaringerne herfra.

Løg til forårsblomster vil blive lagt i oktober 2022 – nærmere herom senere

Bænke mellem vej 2 og 3

Bænkene på det grønne areal mellem vej 2 og vej 3 trænger til en kærlig hånd. Hvis der skulle være en beboer der er lidt fiks på fingrene og har lidt tid i overskud, er man meget velkommen til at kigge på bænkene.

Ellers vil vi tage det op i forbindelse med en fælles havedag, som vi vil forsøge at afholde i efteråret.

 

Forslag til ny lokalplan for området nord for Niverødvej

Fredensborg Kommune har fremlagt forslag til nye lokalplaner for området nord for Niverødvej omhandlende bebyggelse på Centerområdet og området der hvor Nivå Skole Syd nu ligger. Efter at høringen har været gennemført, har kommunens forvaltning ændret den potentielle højde på bygningerne i første og anden række ud mod Niverødvej. Bestyrelsen har på vegne af Grundejerforeningen protesteret mod dette, ligesom vi er vidende om at Grundejerforeningen Nivåvænge har.

Mere information kan findes på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen