Sommerklipning af hække 

Sommerklipning af hække skulle nu være overstået. Mange beboere har selv klippet, hvilket bestyrelsen er meget glade for, da det hjælper med at holde omkostningerne nede. Der er inden i nogle hække nogle selvsåede træer/buske som ikke ligefrem pynter. Hvis der er nogen der skulle føle sig kaldet til at beskære/fjerne disse er de selvfølgelig mere end velkomne til det.

Forslag til ny lokalplan for området nord for Niverødvej 

I Nyhedsbrevet for Juni 2022 omtalte vi et nyt forslag til lokalplan fra Fredensborg Kommune omhandlende Fase 2 af kommunens planer for en ny bymidte i Nivå. Fase 2 omhandler blandt andet området, hvor den gamle Nivå Centralskole ligger. Denne lokalplan vil have stor indflydelse på dels trafikken på Niverødvej (og deraf følgende belastnings- og støjgener) og dels byggehøjde for nye boliger ud til Niverødvej. Bestyrelsen udarbejdede i den forbindelse på vegne af grundejerforeningen et høringssvar, som er vedlagt dette nyhedsbrev til orientering. 

Restancer 

Grundejerforeningens kasserer oplyser, at enkelte grundejere udestår med indbetaling af kontingent til grundejerforeningen. Vi skal derfor endnu en gang opfordre til, at man opretter en automatisk overførsel til foreningens bankkonto 2415 6278444447. Husk at angive husnummer i tekstfeltet til betalingen, da det gør kassererens opgave meget lettere. Bemærk i øvrigt, at Grundejerforeningen opkræver et rykkergebyr på kr. 100 pr. udsendt rykker, samt 2% i rente pr. påbegyndt måned i henhold til vedtægtens §6. 

Vejtræer 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på beskæring af vores vejtræer på stikvejene 1, 2 og 3. Vi forventer, at arbejdet bliver udført i det sene efterår af hensyn til træernes vækstcyklus. 

Samtidig indhenter bestyrelsen i samarbejde med Havegruppen et tilbud på plantning af nye vejtræer på stikvej 4. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen