Sommerklipning af hække.

Tiden for den årlige hækklipning nærmer sig hastigt. Det er dejligt at se, at så mange af vore beboere allerede selv har ladet hækken klippe omkring deres ejendom. Det er med til at holde vores fælles omkostninger nede.
De hække, som ikke bliver klippet af beboerne selv, vil blive klippet af Grundejerforeningens gartner, og det vil efter planen ske i uge 29.

Med udgangspunkt i omfanget sidste år, har vi søgt at træffe aftale med de enkelte beboere, som ønsker at foreningen tager sig af klipningen af hække ud for deres ejendom. Hvis vi ikke har truffet alle, kommer vi nok igennem med arbejdet alligevel, det plejer at gå meget godt og smertefrit.

Firmaet er det samme som sidste år, og de er instrueret om, at deres folk skal ringe på hos de enkelte beboere, før de begynder, og her kan så aftales detaljer. Såfremt nogen ønsker at drøfte detaljer omkring hækklipning, eller ønsker at få klippet hæk, men ikke har været i kontakt med bestyrelsen, bedes de snarest kontakte Hans Rasmussen i nr. 18.

Græsklipning.

Som nævnt på generalforsamlingen er der indgået en ny 3 årig aftale om græsklipningen, og det er igen det samme firma som sidste år. Klipningen har også i år været lidt uregelmæssig, men det skyldes tørken, at vi har aflyst nogle klipninger. Der er jo ikke noget græs at klippe.

Rydning af hæk og græssåning på skråningen ved nr. 27 – 30.

Arbejdet ser desværre temmelig ufærdigt ud, men det skyldes også vejret. I vinter var jorden frossen og det umuliggjorde arbejdet. I det tidlige forår var det for vådt, og da det så endelig blev tørvejr, ja så har der været tørke siden, og det har ikke været muligt, at få græssåningen gjort færdig. Men det skal nok blive færdigt på et tidspunkt.

Havedag

Sidste år måtte den berammede havedag aflyses grundet manglende tilslutning. Det skal dog ikke afholde bestyrelsen fra at prøve igen. Foreløbig har bestyrelsen planlagt, at havedagen afholdes:

Lørdag den 08. september 2018 kl. 10:00

Skynd jer at sætte kryds i kalenderen, så vi kan blive rigtig mange. Der kan sikkert sagtens findes beskæftigelse rundt omkring på fællesarealerne.

page1image844224

Med venlig hilsen Bestyrelsen