Fælles havedag på volden

Bestyrelsen inviterer hermed beboerne i Grundejerforeningen til en fælles havedag, hvor målet vil være at få luget kraftigt ud i den lave beplantning på volden ud mod Niverødvej. Som tidligere meddelt er havedagen berammet til:

Lørdag den 08. september fra kl. 10 til ca. kl. 14. Mødested ved indkørslen til stamvejen oppe fra volden.

Arbejdet vil bestå af beskæring af den lave ligusterbeplantning og – ikke mindst – fjernelse af – diverse selvsået fejlvækst samt oprydning af visne grene m.v. Hvis vore betalte gartnere skal udføre den slags arbejde, vil det koste mange timers arbejde. Samtidig mener vi, at det er et arbejde, som egner sig til en fælles havedag, hvor mange hænder kan gøre en synlig indsats. Foreningen vil stå for lidt forplejning til dem der møder frem.

Meld venligst tilbage på foreningens e-mail nivaapark@gmail.com senest den 6. september, hvor mange I kan deltage, af hensyn indkøb af forplejning.

Medbring venligst jeres egen grensaks/spade. Foreningen har et par ekstra grensakse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen