For nogen tid siden blev der udsendt et nyhedsbrev med information om radonmåling. Efterfølgende har vi fået oplyst, at Hanne og Flemming Hviid i nr. 33 også har fået foretaget måling af radon-niveau. I deres ejendom var gennemsnitsværdien 162 Bq/m3 , og altså et pænt stykke over 100 Bq/m3, som er grænseværdien. De har så fået anbefalet, at iværksætte lettere tiltag i form af forbedret udluftning.

I det udsendte nyhedsbrev er anført, at ”det er vores forsigtige vurdering, at resultatet fra nr. 20 med en vis sandsynlighed kan være retningsgivende for de øvrige ejendomme inden for Grundejerforeningen”. Denne antagelse/vurdering  er altså ikke korrekt, idet der kan være store forskelle, selv om bygninger og omgivelser er nogenlunde ens. Jeg beklager vurderingen og formuleringen i nyhedsbrevet, og I bedes derfor se bort fra det pågældende afsnit i nyhedsbrevet. Det må efterfølgende være op til de enkelte beboere, om man vil iværksætte en måling for radon-niveau.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen