Nyt asfaltslidlag på vore private boligveje.

Læs her vigtigt nyt fra bestyrelsen, om udlægning af asfaltslidlag på vore boligveje. Herunder tidsplanen for de enkelte delprojekters udførelse.
Du finder hele nyhedsbrevet her. (Åbner i nyt vindue).