Nyheder

Hjemmeside

Så er foreningens hjemmeside i drift.

Siden er endnu ikke fuldt udbygget, derfor vil der i den kommende periode løbende blive foretaget ændringer. Historiske data vil løbende blive gjort tilgængelig på arkivsiderne.
Hvis der er medlemmer, der ligger inde med billeder. gerne af ældre dato, som må offentliggøres på hjemmesiden, kan disse mailes til webmaster@nivåpark.dk.

Generalforsamling 9. april

På årets generalforsamling i grundejerforeningen,blev det blandt andet besluttet at oprette en hjemmeside, som skal formidle informationer fra grundejerforeningen.
Medlem, Arne Lund Hansen,  har påtaget sig opgaven med at opbygge og vedligeholde hjemmesiden, omkostningerne afholdes af grundejerforeningen.
Hjemmesidens indhold vil løbende blive opdateret således at tidligere års indkaldelse, referater og beretning fra tidligere års generalforsamling vil kunne læses under arkiv menuen.