Nyheder

Ny kontingent opkrævning

Mail udsendt af kassereren, angående ny kontingent opkrævning.

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Så er det igen ved at være tid for opkrævning af kontingent til Grundejerforeningen. Det bliver vel også hurtigt til rutine med opkrævning via e-mail. Opkrævning og betaling for april kvartal må i hvert fald betegnes som en succes. Det gik meget smertefrit, men det er jo også meget nemt i dag, hvor betaling kan foretages som bank overførsel.

Bestyrelsen udsender snart et nyhedsbrev vedr. foreningens hjemmeside, som er under etablering. Desuden kommer der nærmere information om hækklipning, som forventes udført i uge 29 eller 30.

Kontingent for juli kvartal kan herefter opstilles som følger:

  • Kontingent for april kvartal                 kr.                        600,-
  • Bidrag til vejfonden                            kr.                        152,-
  • Samlet betaling                                  kr.                        752,-

Indbetaling til foreningen kan ske via Netbank eller bankoverførsel.Såfremt der benyttes betaling som indbetalingskort benyttes: Kortart. 01.  Konto nr. 175 5196
Såfremt der benyttes overførsel til anden konto benyttes: Reg. Nr. 3170.  Konto nr. 479 100 1943

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. juli 2013.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark

Kontingent opkræves nu via email

Fremover opkræves kontingent via email. Orienteringen fra kassereren herunder er rundsendt til de medlemmer, som har oplyst deres email adresse til bestyrelsen.

Ved den ordinære generalforsamling den 09. april 2013 blev bestyrelsens forslag 4 A, vedr. betaling af kontingent, behandlet, og forslag 2 blev vedtaget enstemmigt. Det betyder at kontingentet fremtidigt opkræves via e-mail, og det starter vi med at gøre med opkrævning af kontingent for april kvartal 2013. Ved generalforsamlingen blev desuden det udsendte forslag til budget for 2013 vedtaget. Kontingent for april kvartal kan herefter opstilles som følger:

• Kontingent for april kvartal kr. 600,- • Bidrag til vejfonden kr. 152,- • Samlet betaling kr. 752,-

Indbetaling til foreningen kan ske via Netbank eller bankoverførsel. Såfremt der benyttes betaling som indbetalingskort benyttes: Kortart. 01. Konto nr. 175 5196 Såfremt der benyttes overførsel til anden konto benyttes: Reg. Nr. 3170. Konto nr. 479 100 1943 Bemærk, at vores Danske Bank konto har fået nyt Reg. Nr. i forbindelse med lukningen af Nivå Afdeling. Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 30. april 2013.

Med venlig hilsen Hans Rasmussen Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark Nivåpark 18, 2990 Nivå E-mail: hans.ras18@gmail.com

 

Hjemmeside

Så er foreningens hjemmeside i drift.

Siden er endnu ikke fuldt udbygget, derfor vil der i den kommende periode løbende blive foretaget ændringer. Historiske data vil løbende blive gjort tilgængelig på arkivsiderne.
Hvis der er medlemmer, der ligger inde med billeder. gerne af ældre dato, som må offentliggøres på hjemmesiden, kan disse mailes til webmaster@nivåpark.dk.

Generalforsamling 9. april

På årets generalforsamling i grundejerforeningen,blev det blandt andet besluttet at oprette en hjemmeside, som skal formidle informationer fra grundejerforeningen.
Medlem, Arne Lund Hansen,  har påtaget sig opgaven med at opbygge og vedligeholde hjemmesiden, omkostningerne afholdes af grundejerforeningen.
Hjemmesidens indhold vil løbende blive opdateret således at tidligere års indkaldelse, referater og beretning fra tidligere års generalforsamling vil kunne læses under arkiv menuen.