Nyheder

Kontingent Januar kvartal 2015

 

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Samtidig glæder vi os i bestyrelsen over den milde vinter. Ud over besparelser på varmeregningen for de enkelte og nemmere færdsel på veje og stier, betyder det lavere udgifter for Grundejerforeningen til saltning og snerydning. Beskæring af beplantninger på volden og rydning af hække blev udført meget sent på året, og var generet af nedbør. Derfor mangler der lidt finish arbejde ved rydning af hække. Det bliver udført her i det ny år, når vejret tillader det.
Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2015. Selve kontingentet er det samme som for 2014. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011.

 

Kontingent opkrævning Oktober kvartal

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Så nærmer efteråret sig, og det er tid for betaling af kontingent for oktober kvartal 2014. Som for de forrige kvartaler ser kontingentet således ud.

Det samlede beløb til betaling fremkommer således:

Kontingent for oktober kvartal 2014 kr. 600,-
Bidrag til vejfonden kr. 175,-
Samlet betaling kr. 775,-

Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens konto i Nordea.

Reg. Nr. 2415. Konto nr. 6278 444 447

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. oktober 2014.

For de beboere, der ikke selv klipper hække, lod Grundejerforeningen hækkene klippe i uge 29. Det gik hurtigt og effektivt, og der var ingen bemærkninger. Samtidig blev oversigtsforholdene ved udkørsel til stamvejen søgt forbedret, men det kan stadig blive bedre, og det vil bestyrelsen tage fat på i forbindelse med efterårsbeskæring af volden, som efterhånden ser ret vild ud. De ønsker der ligger fra beboere om beskæring etc. vil blive søgt indarbejdet. Omkring det viderebeskærings- og plejearbejde vil der blive udsendt et nyhedsbrev, når vi kender omfanget mere detaljeret

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark
Nivåpark 18, 2990 Nivå
Tlf. nr.: 4914 1180
Mob. nr.: 2171 3842
E-mail: hans.ras18@gmail.com

Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til Generalforsamling til afholdelse d. 8. april 2014, kl. 1900 i kantinen på Nivå Skole Syd
( Centralskolen). Se indkaldelsen her.
Bestyrelsen husstandsomdeler, indkaldelsen, samt

Regnskab for 2013,
Bestyrelsens beretning for 2013,
Budget for 2014, og en fuldmagt, idet det kræves i vedtægterne.

Dokumenterne kan læses her på siden ved at klikke på de enkelte dokumenter, som derefter åbner som pdf filer.

Husk også på muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrevet. Det foregår ved at man på forsiden indtaster sin email adresse og klikker på tilmeld, så vil man automatisk modtage en email, når der er nyt på hjemmesiden.

 

 

 

Ny kontingent opkrævning

GRF – NIVÅPARK

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Samtidig glæder vi os i bestyrelsen over den milde vinter. Ud over besparelser på varmeregningen for de enkelte og nemmere færdsel på veje og stier, betyder det lavere udgifter for Grundejerforeningen til saltning og snerydning. Vi forventer, at der vil blive foretaget forsegling af revner i asfalten på vej 3 og 4 i nær fremtid, det blev ikke nået i 2013, men herom vil der blive informeret nærmere i et nyhedsbrev.

Som vanligt fremsendes også opkrævning af kontingent for januar kvartal 2014. Selve kontingentet er det samme som for 2013. Bidraget til vejfonden er reguleret med 15 %, som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2011. Det samlede beløb til betaling fremkommer herefter således:

  • Kontingent for januar kvartal                                                                        kr.                        600,-
  • Bidrag til vejfonden                                                                                      kr.                        175,-
  • Samlet betaling                                                                                            kr.                        775,-

 

Alle ændringer i forbindelse med overgang til Nordea er nu tilendebragt, og indbetaling af kontingent for oktober kvartal 2013 til Foreningens nye konto gik meget smertefrit. Der skulle så være grundlag for, at fremtidige indbetalinger kan ske nemt og uden besvær for medlemmerne.

 

Indbetaling af kontingent skal ske til Foreningens konto i Nordea.

Reg. Nr. 2415.  Konto nr. 6278 444 447

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. januar 2014.

 

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
kasserer

 

Ny kontingent opkrævning

Mail udsendt af kassereren, angående ny kontingent opkrævning.

Kære medlem af Grundejerforeningen Nivåpark.

Så er det igen ved at være tid for opkrævning af kontingent til Grundejerforeningen. Det bliver vel også hurtigt til rutine med opkrævning via e-mail. Opkrævning og betaling for april kvartal må i hvert fald betegnes som en succes. Det gik meget smertefrit, men det er jo også meget nemt i dag, hvor betaling kan foretages som bank overførsel.

Bestyrelsen udsender snart et nyhedsbrev vedr. foreningens hjemmeside, som er under etablering. Desuden kommer der nærmere information om hækklipning, som forventes udført i uge 29 eller 30.

Kontingent for juli kvartal kan herefter opstilles som følger:

  • Kontingent for april kvartal                 kr.                        600,-
  • Bidrag til vejfonden                            kr.                        152,-
  • Samlet betaling                                  kr.                        752,-

Indbetaling til foreningen kan ske via Netbank eller bankoverførsel.Såfremt der benyttes betaling som indbetalingskort benyttes: Kortart. 01.  Konto nr. 175 5196
Såfremt der benyttes overførsel til anden konto benyttes: Reg. Nr. 3170.  Konto nr. 479 100 1943

Fristen for rettidig betaling af kontingent er den 31. juli 2013.

Med venlig hilsen
Hans Rasmussen
Kasserer, Grundejerforeningen Nivåpark